Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

Katedra Technologii ŻywnościWydział Nauk o Żywności i Rybactwa


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Papieża Pawła VI 3, 71-459 Szczecin


pokój 214


tel.: +48 91 4496523


e-mail adres: Natalia.Krzemińska@zut.edu.pl